هزینه ها


خواهشمند است وجه واریزی را به صورت آنلاین از طریق این لینک پرداخت نمایید.

نوع ثبت نام

هزینه ثبت نام قبل از 15 بهمن

هزینه ثبت نام بعد از 15 بهمن

شرکت کنندگان عادی

3500000ریال

4000000ریال

دانشجویی(با 50% تخفیف)

1750000ریال

2000000ریال

اعضای انجمن­های علمی حامی(با 30% تخفیف)

2450000ریال

2800000ریال