معرفی کنگره


با کمال مسرت به اطلاع می­رساند که به منظور گسترش دانش و تبادل آخرین دستاوردهای علمی-تحقیقاتی، پژوهشی و صنعتی توسط همه ­ی فعالان، پژوهشگران و اندیشمندان مراکز پژوهشی، دانشگاهی و صنعتی داخل و خارج کشور و پیگیری و رصد رویدادهای علمی و تجاری مرتبط با اتوماسیون صنعت برق، سومین کنگره اتوماسیونصنعت برق در تاریخ­های 5 و6 اسفندماه 1393 توسط دانشگاه شیراز با حمایت شرکت توانیر و شرکت برق منطقه ­ای فارس در شهر شیراز برگزار خواهد شد.

کمیته ­ی برگزار کننده ­ی کنگره درصدد است با برگزاری نشست­های علمی-تخصصی، برگزاری کارگاه­های آموزشی، برگزاری میزگردهای علمی و نمایشگاه، زمینه ­ی تبادل نظر پیرامون آخرین دستاوردهای دانش فنی و چالش­های مرتبط با زمینه­ های مختلف اتوماسیون صنعت برق بین علاقه مندان را فراهم سازد.