محورهای کنگره


اتوماسیون در نیروگاه ها

اتوماسیون در پست های انتقال

سیستم­های اتوماسیون برق در صنعت

سیستم­های ارتباطی و مخابراتی در اتوماسیون

اتوماسیون در سیستم های حفاظت و کنترل

سیستم­های اتوماسیون توزیع

قابلیت اطمینان و امنیت در سیستم­های اتوماسیون

نگهداری، تعمیرات و بهره برداری از سیستم­های اتوماسیون

سیستم­های سخت افزاری و نرم افزاری در اتوماسیون

بومی­سازی سیستم­های اتوماسیون

اتوماسیون شبکه­های هوشمند

ارتباطات و شبکه ها (شامل SCADA، WAMS و WAPS)

سنسورهای هوشمند و زیرساخت­های اندازه­گیری پیشرفته