اخبار-چاپ مقالات


به اطلاع کلیه عزیزانی که مقالات خود را جهت ارائه در کنگره ارسال نموده­اند، می­رساند که مقالات برتر و نیز سایر مقالات با نتایج داوری و ارائه خوب به مجلات علمی-پژوهشی جهت بررسی و چاپ معرفی می­گردند.

1- مجله Intelligent Automation Systems- فقط مقالات انگلیسی

2- مجله Iranian Journal of Science and Technology(IJSTE)-فقط مقالات انگلیسی