راهنمای نگارش مقالات


 

 

 

 

فایل تمامي مقالات نهایی باید از طريق سايت ارسال مقالات کنگره  (occ.iceia2015.ir)   به صورت الکترونيکي ثبت گردند.

توجه 1:

فایل نهایی کلیه مقالات پذیرفته شده به صورت شفاهی و نیز گزارش های علمی، باید مطابق الگویی که در سایت قرار داده شده است، آماده و از طریق پنل کاربری خود برای کنگرهارسال نمایید (الگو برای هر سه نوع یکسان می باشد، فقط تعداد صفحات شفاهی 6 صفحه و تعداد صفحات گزارش 8 صفحه می باشد).

توجه 2:

در صورتی که پذیرش مقاله شما به صورت ارائه شفاهی می باشد، نویسنده باید یک فایل پاورپوینت برای ارائه مقاله خود تهیه نموده و در زمان ارائه به همراه خود داشته باشد. مدت زمانی که برای هر ارائه به نویسنده داده می شود 15 دقیقه می باشد.

فرمت ارسال مقالات:

1. کلیه مقالات پذیرفته شده به صورت شفاهی و نیز گزارشهای علمی مطابق باالگوي زير تهيه گردد:

به زبان فارسی : الگوي تهيه مقاله براي سومین کنگره بین‌المللی اتوماسیون صنعت برق

به زبان انگلیسی : الگوي تهيه مقاله براي سومین کنگره بین‌المللی اتوماسیون صنعت برق

حداکثر تعداد صفحات مجاز براي مقالات ارسالي مطابق با جدول زير است :

حداکثرصفحات مجاز

نوع مقاله

6

مقالات (شفاهی)

8

گزارش علمی

2. فایل مقالات و گزارش ها راهم به صورت wordو هم به صورتpdf  درسايت ارسال مقالات کنگره ثبت نمایید.

4. هر مقاله یا گزاش نهایی ارائه شده باید با گواهی پرداخت حق ثبت نام مطابق دستورالعمل پرداخت حق ثبت نام همراه باشد.

5.مقالاتی(شفاهی) که بیش از 6 صفحه می باشند،به ازای هر صفحه و حداکثر تا 3 صفحه،50 هزار تومان لازم است، اضافه تر پرداخت نمایند.

گزارش هاییکه بیش از 8 صفحه می باشد،به ازای هر صفحه و حداکثر تا 3 صفحه،50 هزار تومان لازم است، اضافه تر پرداخت نمایند.